Tietosuojaseloste www.tasa-arvokysely.fi

25.5.2018

Rekisterinpitäjä Mindcom Oy, Y-tunnus 1090091-8
Mindcom Oy, PL 1188, Microkatu 1,70211 Kuopio
+358 40 769 6534
mindcom@mindcom.fi
Vastaava henkilö Juha Lång
Microkatu 1, 70211 Kuopio
juha@mindcom.fi
Rekisterin nimi ja kuvaus Tasa-arvokyselyn asiakasrekisteri
Tähän rekisteriin tallennetaan www.tasa-arvokysely.fi -palvelussa tasa-arvokyselyn ylläpitäjiksi rekisteröityneiden käyttäjien tallentamat tunnistautumis- ja taustatiedot sekä tasa-arvokyselyn vastaukset.
Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Rekisteriin tallennetaan tunnistautumis- ja taustatietoja tasa-arvokysely.fi -sivulla tasa-arvokyselyiden ylläpitäjiksi rekisteröityneistä palvelun käyttäjistä. Käsittely perustuu Mindcom Oy:n ja asiakkaan väliseen sopimukseen ja palvelun käyttöehtoihin.

Kyselyn ylläpitäjästä tallennettuja tietoja käytetään palvelujen tarjoamiseen sekä taustatiedoiksi tasa-arvoa koskevaan tilastolliseen seurantaan ja tutkimukseen.

Toimittajalla on oikeus säilyttää ja käyttää tietoja palvelun ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä asiakaskokemuksen keräämiseen ja tasa-arvon edistämisen tiedottamiseen.

Tasa-arvo kyselyyn vastaaminen tapahtuu anonyymisti. Vastaajilta pyydetään suostumus vastausten tallentamiseen ja käsittelyyn.

Rekisterin tietosisältö

Kyselyjen ylläpitäjän tunnistamiseksi ja palvelun toimittamiseksi rekisteröidyistä henkilöistä tallennetaan seuraavat tiedot:
- nimi
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- Käyttöehtojen ja henkilötietojen käsittelyn hyväksyminen.
- Järjestelmän tallentumat käyttötiedot

Tasa-arvon seurantaa ja tutkimusta varten kerätään seuraavat taustatiedot:
- asema
- organisaation nimi
- organisaation toimipaikka
- organisaation sektori

Tasa-arvokyselyn vastaukset tallennetaan anonyymisti. Kysely sisältää kysymyksiä mm. työilmapiiristä, johtamisesta sekä syrjinnästä.

Tietojen siirto ja luovuttaminen

Tietoja tallennetaan myös Työelämän tutkimuskeskuksen tutkimusrekisteriin: Naisten ja miesten työhyvinvointi ja tasa-arvo. Rekisteri työpaikkojen tasa-arvokyselyn tilaajista.

Rekisteriseloste:https://www.tasa-arvokysely.fi/TaY_WRC_tasa-arvokysely_tieteellisen_tutk_rekisteriseloste_301107.htm?1

Rekisteristä luovutetaan tilastotietoa tasa-arvon seurantaa ja tutkimusta varten tasa-arvovaltuutetulle sekä Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskukselle. Luovutettava tieto on anonymisoitua.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri sijaitsee Mindcom Oy:n tai sen alihankkijan palvelimella. Palvelun ja palvelimelle on pääsy vain palvelun ylläpitäjillä käyttäjäkohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla. Asiakkaat pääsevät palveluun omilla tunnuksillaan ja salasanoilla. Tietoa käsittelevät työntekijät ovat sitoutuneet toimimaan Mindcom Oy:n tietosuojapolitiikan mukaisesti.

Henkilötietoja tallennetaan ainoastaa sähköisessä muodossa.

Kyselyn ylläpitäjä saa raportin kyselyn tuloksista ainoastaan, jos vastauksia on vähintään 20 henkilöltä. Tällä suojellaan vastaajien anonymiteettiä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröityneillä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot. Rekisteröityneet voivat tarkastaa antamansa henkilötiedot palveluun kirjauduttuaan kohdassa "omat tiedot". Tarvittaessa rekisteröitynyt voi ottaa yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisteröityneillä on oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista. Rekisteröityneet voivat itse muuttaa tai poistaa antama henkilötiedot palveluun kirjauduttuaan kohdassa "omat tiedot". Tarvittaessa rekisteröitynyt voi ottaa yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä, kunnes viimeisestä kirjautumisesta on kulunut yli 3 vuotta.