In EnglishSuomeksi Svenska

Jämställdhetsenkät

Välkommen att utveckla din arbetsgemenskap!

Besvara enkäten

Med detta finsk- , svenskspråkiga och engelskspråkiga enkätredskap kan arbetsplatserna samla in erfarenheter av välbefinnandet i arbetet och hur jämställdheten uppfylls.

Enkäten innefattar frågor bl.a. om arbetsatmosfär, ledarskap samt diskriminering. Arbetsplatsens personal besvarar enkäten anonymt. Efter avslutad enkät får organisationerna automatiskt en rapport om resultaten. För att få en rapport förutsätts det att minst 20 personer har besvarar enkäten på arbetsplatsen.

Enkätredskapet har tagits fram för att underlätta upprättandet av arbetsplatsernas lagstadgade jämställdhetsplan. Det är gratis att använda enkätredskapet och det stöder mångsidigt utvecklingen av personalen på arbetsplatserna. Enkäten kan också förnyas, varvid man kan följa med hur jämställdhetssituationen på arbetsplatsen utvecklas.

Enkätredskapet har med finansiering av Europeiska socialfonden utvecklats på Työelämän tutkimuskeskus vid Tammerfors universitet. Enkäten kan tas i bruk i organisationen inom ett dygn efter att administratören registrerat sig.

Material