In EnglishSuomeksi Svenska

Uppgifter om tjänsten

Webbenkättjänsten har utarbetats på Työelämän tutkimuskeskus vid Tammerfors universitet som ett hjälpmedel för att upprätta den lagstadgade jämställdhetsplanen på arbetsplatserna samt för att samla in forskningsmaterial. Målgruppen för webbenkättjänsten är finländska arbetsplatser i den privata och offentliga sektorn.

För det tekniska genomförandet av tjänsten svarar Mindcom Oy och tjänsten finansieras av jämställdhetsombudsmannen.

Med hjälp av jämställdhetsplanen kartlägger arbetsplatserna personalens erfarenheter av övertidsarbete, personlig utveckling och avancemangsmöjligheter, arbetsklimat och ledarskap, att orka, sexuella trakasserier samt mobbning, förenande av arbete och familjeliv och jämställdhet.

Efter att svarstiden har löpt ut skriver administratören ut en automatiserad arbetsplatsspecifik rapport, i vilken svarens fördelning alltid analyseras enligt kön och valbart dessutom enligt ålder eller personalgrupp. De svarandes anonymitet skyddas också med begränsningarna i rapporteringen: om det är färre än fem svar i bakgrundsvariabelklassen (kön, ålder, personalgrupp), visas inte resultatet. Man måste få minst 20 svar på enkäten för att man skall kunna skriva ut en arbetsplatsspecifik resultatrapport.

I första hand ger enkäten resultat om arbetsplatsens jämställdhetssituation. En arbetsplats kan genomföra enkäten som en engångsföreteelse eller upprepade gånger. Arbetsplatsens anonyma svar samlas till ett sektorspecifikt jämförelsematerial, som enkätens administratörer kan skriva ut.

Enkäten alstrar material till Työelämän tutkimuskeskus riksomfattande jämställdhetsundersökning.

De ansvariga forskarna är Minna Leinonen och Katja Uosukainen. Ur materialet är det inte möjligt att identifiera enskilda arbetsplatser.