In EnglishSuomeksi Svenska

Kontaktuppgifter

Teknisk kundsupport:
Stöd ges användare som registrerat sig som administratörer. De får stödet i första hand per e-post och i brådskande fall per telefon. Vid hanteringen av begärandena om service kontrolleras den begärandes identitet.

Mindcom Oy, Microkatu 1, 70211 Kuopio
E-post: mindcom@mindcom.fi
Tel. 040 067 1916
Svarandena i jämställdhetsenkäten ombeds meddela om störningssituationer per e-post till adressen: mindcom@mindcom.fi

Förfrågningar om jämställdhetsenkätens innehåll och utvecklingsförslag till adressen:
Työelämän tutkimuskeskus, 33014 Tampereen yliopisto
E-post: tasa-arvokysely@mindcom.fi