Suomeksi  in English 

Välkommen och besvara enkäten om kvinnors och mäns jämställdhet samt arbetshälsa!

Med enkäten kartlägger man anonymt erfarenheterna av övertid, avancemang i karriären, arbetsklimatet och ledarskapet, hur man orkar, könsrelaterad diskriminering och arbetsplatsmobbning, hur arbetet och familjen kan kombineras samt jämställdheten i organisationen. Genom enkäten kartläggs jämställdhetssituation i din organisation och resultatet används då jämställdhetsplanen görs upp.

Dina svar behandlas konfidentiellt och dina basuppgifter kan inte kombineras med de svar du gett. Anonymiteten skyddas även genom att begränsa rapporteringen av resultatet med beaktande av bakgrundsfakta så att resultatet för grupper med mindre än fem svar inte visas (resultatet visas inte om det bland dem som svarat t.ex. finns färre än fem män). Enkätens administratör kan skriva ut en resultatrapport för organisationen om det finns minst 20 svar. Dina svar ingår även anonymt i jämförelseresultatet för din organisations sektor. Dessutom kan dina svar anonymt statistiskt behandlas på Forskningscentralen för arbetslivet vid Tammerfors universitet.