in English  På svenska 

Tervetuloa vastaamaan naisten ja miesten tasa-arvo ja työhyvinvointi -kyselyyn!

Kyselyn avulla kartoitetaan anonyymisti kokemukset ylitöistä, uralla etenemisestä, työilmapiiristä ja johtamisesta, jaksamisesta, sukupuolisesta häirinnästä ja työpaikkakiusaamisesta, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä tasa-arvosta organisaatiossa. Kyselyn avulla kartoitetaan organisaatiosi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotilanne ja tuloksia hyödynnetään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman laatimisessa.

Vastauksesi käsitellään luottamuksellisesti eikä sinua voida yhdistää antamiisi vastauksiin. Vastaajien anonymiteettia suojellaan myös rajoittamalla tulosten raportointia taustamuuttujaluokkakohtaisesti siten, ettei alle viiden vastaajan tulosta näytetä (esim. jos vastaajissa on miehiä alle 5 kpl, tulosta ei näytetä). Kun vastauksia on saatu vähintään 20 kpl, kyselyn hallinnoija voi tulostaa organisaatiokohtaisen tulosraportin. Antamasi vastaukset kertyvät myös anonyymisti organisaatiosi sektorin vertailutulokseen. Lisäksi anonyymeja vastauksiasi voidaan käsitellä tilastollisesti Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksessa.