In EnglishSuomeksi Svenska

Tietoa palvelusta

Verkkokyselypalvelu on laadittu Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksessa työpaikkojen lakisääteisen yhdenvertaisuus ja  tasa-arvosuunnitelman tekemisen apuvälineeksi sekä tutkimusaineiston keräämistä varten. Verkkokyselypalvelun kohderyhmänä ovat suomalaiset yksityisen ja julkisen sektorin työpaikat.

Palvelun teknisestä toteutuksesta vastaa Mindcom Oy ja palvelua rahoittaa tasa-arvovaltuutettu.

Tasa-arvokyselyn avulla työpaikat kartoittavat henkilöstön kokemuksia ylitöistä, itsensä kehittämisestä ja uralla etenemisestä, työilmapiiristä ja johtamisesta, jaksamisesta, sukupuolisesta häirinnästä ja ahdistelusta sekä työpaikkakiusaamisesta, työn ja perheen yhteensovittamisesta ja tasa-arvosta.

Vastausajan päätyttyä ylläpitäjä tulostaa automatisoidun työpaikkakohtaisen raportin, jossa vastausten jakautumista tarkastellaan aina sukupuolen ja valinnaisesti lisäksi iän tai henkilöstöryhmän mukaan. Vastaajien anonymiteettiä suojellaan myös raportoinnin rajoituksin: mikäli taustamuuttujaluokassa (sukupuoli, ikä, henkilöstöryhmä) on alle viisi vastausta, tulosta ei näytetä. Kyselyyn täytyy saada vähintään 20 vastausta, että työpaikkakohtainen tulosraportti voidaan tulostaa. 

Ensisijaisesti kysely tuottaa tuloksen työpaikan tasa-arvotilanteesta. Työpaikka voi toteuttaa kyselyn kertaluontoisesti tai toistuvasti. Työpaikan anonyymit vastaukset kertyvät sektorikohtaiseksi vertailuaineistoksi, jonka kyselyn ylläpitäjät voivat tulostaa.

Kysely tuottaa aineistoa Työelämän tutkimuskeskuksen valtakunnalliseen tasa-arvotutkimukseen.

Vastaavina tutkijoina toimivat Minna Leinonen ja Katja Uosukainen. Aineistosta ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä työpaikkoja.